תחומי פעילות

מאגר המומחים של Legacy הינו בית פתוח לכל גמלאי המעוניין ויכול לשתף את הקהילה, התעשיה והמדע בכלל התחומים:

מדעים-01הנדסה-01מחשבים-01אסטרטגיה-01ייעוץ כלכלי-01תקינה-01מים-01-01איכות סביבה-01ראיית חשבון-01ניהול-01אדריכלות-01עיצוב-01